top of page

Om MIG

DJ3A7705 sorthvid.jpg

Her kan du se et uddrag af mit CV:

 

Uddannelser

 • Autoriseret sygeplejerske, 1993

 • Sundhedsplejerske, 1999

 • Master i Sundhedsantropologi, 2005

 • Phd. Stud. i psykologi, 2014-2018

Uddrag af yderligere relevante uddannelser og kurser

 • Circle of Security Parenting vejleder, 2012

 • Uddannelse og certificering i Parental Embodied Mentalising. (Vurdering af forældres kropslige mentaliseringsevne gennem videooptagelse), 2016

 • Uddannelse i  Parental Reflektive Functioning, Vurdering af forældres verbale mentaliseringsevne, 2014 

 • Samtaler med børn hos Haldor Øvreeide, 2009

 • Kurser i børn med særlige behov: Kari Killen, 2002

 • Utalige kurser omhandlende børn og familiers sundhed, udvikling og trivsel,1993-2008

 • 45 timers Yin yoga uddannelse

 • Mange kurser i mindfuldness og naturterapi

 • Jeg modtager løbende supervision hos Psykolog Kisser Paludan

Erfaring

 • Selvstændig familievejledning, erfaring med familiebehandling, specialsundhedspleje, støtte og vejledning til børn og unge med skolevægring, angst, sorg, depression og spiseforstyrrelse. Arbejde med unges mentale sundhed. 2019-

 • Ansat som adjunkt og lektor ved sygeplejerskeuddannelsen med ansvar for undervisning i fag om graviditet,  børns sundhed og sygdom, sundhedspleje, udviklingspsykologi og antropologi, 2008-2019

 • Undervist på Neuropædagogisk Kompe-tencecenter ved UCN i tilknytning og mentalisering, 2010-2012

 • Censor for sundhedsplejerskeuddannelsen, 2013-

 • Ph.d. studerende, forskning i tilknytning mellem mor og barn, 2014-2018

 • Medlem af the Nordic Attachment Network, og i forbindelse med Ph.D. studie tilknyttet Center for Development and Applied Psychological Science ved Aalborg Universitet.

 • Ansat som sundhedsfaglig konsulent og souschef for sundhedsplejen i Aalborg Kommune, 2005 til 2008

 • Ansat som småbørn- og skolesundhedsplejerske i Hals Kommune, 1999-2005

 • Ansættelse som børnesygeplejerske på en neonatalafdeling og i privat børnelæge klinik,1993-1998

VKS119.jpg

Jeg er familievejleder, sundhedsplejerske, sundhedsantropolog og har udarbejdet en PhD. afhandling i tilknytningspsykologi. 

Jeg har siden 2019 arbejdet som selvstændig familievejleder. Der før har jeg de sidste mange år  sideløbende med mit lektorjob og PhD.studie afholdt Circle of Security Parenting forældrekurser, samt varetaget privat vejledning af børn, unge og familier. Desuden har jeg holdt foredrag i børnehaver og vuggestuer samt for andet fagpersonale.

Jeg har hele mit arbejdsliv været fascineret af børns udfoldelse af liv og trivsel. Jeg ser barndomsfamilien som den vigtigste relation børn folder sig ud i, og samtidig, eller måske netop derfor, også den mest besværlige og sårbare relation de har.

Jeg mener, at relationen til vores forældre eller omsorgspersoner påvirker niveauet af selvværd - og selvværd påvirker alt andet i vores liv, heriblandt vores mulighed for at udfolde os. 

For mig er der ingen tvivl - jeg har igennem mit lange arbejdsliv set ind i hundredvis af nyfødte børns øjne, og hvert barn er født med sin helt særlige egenart og sit helt særlige potientiale. At være forældre handler i alt sin enkelthed om nysgerrigt at nære denne egenart, så den kan komme til fuld udfoldelse.

Jeg har set i mit arbejde og min forskning, men også personligt erfaret, at vores samfundsnormer, tempo og krav kan gøre det at være forældre og barn unødig vanskeligt. Frygten for at få både os selv og vores barn til at lykkes, kan stå i vejen for, at vi kan se og favne vores børn, som de er. 

Jeg mener ikke, at det er barnet, der skal tilpasses, ændres eller opdrages. Jeg mener, at børns "dårlige" adfærd er et signal om, at de har brug for hjælp til noget. Og jeg har set et utal af eksempler på, at når vi som forældre bliver nærværende, ændrer vores måder at se og forholde os til vores børn på, så ændrer børn deres adfærd. 

Skønne hilsner

                 Karin

Om Mig

bottom of page